top of page

Bunker Kunst

 

Bunker Kunst / experimentální a co-workingová platforma / zkoumá potenciál a současnou roli formálních hranic, post-armádní krajiny a československého opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou. Snahou je resuscitace poválečných oblastí, ve kterých se v hlavních rolích představuje více než deset tisíc betonových bunkrů. Tato monumentální mementa své doby se postupně proměňují ve svobodné ostrovy, v ohniska rekultivace vykořeněného pohraniční. Smrtící hraniční linie se nyní stává svobodným prostorem. Jedná se o sérii teoretických, ateliérových a site-specific projektů a happeningů. Projektu se doposud zúčastnilo více než 40 dobrovolníků, studentů a odborníků.

2015 - 2017

bottom of page