top of page
Bunker Pneumaticon_Ondrej Belica.jpg

Bunker Pneumaticon

 

Bunker Pneumaticon je komunitním projektem, zabývající se resuscitací válečných bunkrů a postarmádní krajiny. Pointou projektu je kolaborativní realizace synaptických vzdušných architektur, určených pro přímou instalaci v rámci československé obranné linie. Hlavním tématem je systém vnitřního přetlaku bunkrů československého opevnění vystavěného před 2. světovou válkou.

 

Vnitřní klima je reinterpretováno pneumatickými strukturami, expandujícími skrze střílny do okolního prostředí. Azimuty střílen bunkrů vytyčují smrtící prostor pro křížovou palbu. Ta tvoří faktickou formální politickou hranici. Touto transformací se dříve smrtící prostor stává prostorem života a sounáležitosti s okolní krajinou. Dochází k architektonické negaci, kde se masivní železobetonový monolit proměňuje v lehkou transparentní membránu. Vzduchoprostor bunkru je tak pomocí ručního ventilátoru přepumpován do architektury s opačnými atributy.

 

Bunkr je svou podstatou tlustostěnnou bublinou, obklopující vlastní atmosféru a klima. Pro následnou fabrikaci dochází k abstrakci kulové plochy v geometrickou formu, vycházející z platonských těles a archimedeánů.

 

Pneumatické struktury jsou vyrobeny z recyklované LDPE fólie a lepící pásky - tesa ® 4613. Výsledkem je site-specific instalace a manuál k výrobě a aplikaci, který volně vychází z The Inflatcookbook, 1971 z dílny Ant Farm.

Vratěnín, CZ, 2017

bottom of page