top of page
kolo2.jpg

Pinscapes

 

Istotą projektu jest przekształcenie rzeczywistości w obraz abstrakcyjny i odwrotnie, zmiana skali i kontekstu. Na początku tych grafik stoi prymitywna camera obscura utworzona z pudełka po zapałkach, w której za pomocą cięć wykonano specjalne struktury wewnętrzne. Kiedy wpada światło dzienne, struktury te przekształcają się w wirtualny krajobraz. Dzięki odręcznemu odciskowi tych scenerii pejzaż ten zyskuje możliwość zmiany kontekstu i skali wirtualnej przestrzeni.

Wydrukuj na papierze

Lublana, 2013-2014 

bottom of page