top of page
BunkerCut7.jpg

Cięcie bunkra

 

Centralnym rozdziałem projektu Bunker Kunst jest fizyczny akt fragmentu architektonicznego bunkra ujawniający koncepcję, technologię, skalę i fizyczność czechosłowackiej lekkiej fortyfikacji vz.37, typ A-160, ŘOP 1263 we Vratěnínie.

 

Ten niezatarty gest dezaktywuje misję wojenną bunkra i podnosi ten utylitarny monolityczny zespół do rangi obiektu rzeźbiarsko-środowiskowego. Ukośne cięcie otwiera nie do zdobycia strukturę i fizycznie łączy wnętrze i zewnętrze. Ważnym momentem jest wpuszczenie światła dziennego do wnętrza betonowego schronu oraz wizualne połączenie z wieżą kościoła.

 

W opozycji do techniczno-historycznego i muzealnego podejścia do czechosłowackich fortyfikacji, projekt ten przyjmuje eksperymentalny kierunek, który otwiera kwestię dziedzictwa powojennego w odniesieniu do obecnych i przyszłych pokoleń. 

Cięcie drutem diamentowym.

Zdjęcie: Matej Jindrák

Vratěnín, CZ, 2017

bottom of page