top of page

Vodní prvek Vysočany

 

Po zapomenuté fontáně zůstal v parku pouze její obrys. Revitalizace odkrývá její původní geometrii a dále ji rozvíjí. Podtrhuje motiv trojlistu a symetrie. Voda obklopuje člověka v různých formách - jako klidná hladina, stékající pramen či klikatící se potůčky v podlaze.

Návrh revitalizace vodního prvku sochaře Miroslava Jiravy dává vyniknout původním geometrickým zákonitostem objektu a dále s nimi pracuje. 3 osy, 3 elipsy, 3 kružnice a jejich průniky. 

Důraz je kladen na vytvoření veřejného prostoru obklopeného vodou s nevšedním zážitkem pro pozorovatele a bezpečným prostorem pro koupající se. 
 

Městská část Praha 9, 2021 / Soutěžní návrh

bottom of page