top of page

Vodní prvek

na Dominikánském náměstí

 

Nový vodní prvek pro Brno jako reakce na specifický prostor a neshody ohledně podoby nové dominanty Dominikánského náměstí. Kašna, která nejde vidět, ale efektivně plní svůj účel. Kašna, zapadající do folklóru brněnských soch a událostí.

 

Prostor kašny je vymezen čtveřicí platanů ve středu Dominikánského náměstí. Vydlážděné náměstí je ve slunných dnech vyprahlé a přehřáté. Platany, které by mohli do budoucna situaci zlepšit zatím trpí. 

 

Navrhujeme celkové osvěžení prostoru, ochlazení dlažby, závlahu stromů a práci s mikroklimatem. Nenápadnou, ale efektivní kašnu. Zlatý vodní koberec z jednotlivých třepotajících pramínků protéká spárami dlažebních kostek, těsně pod povrchem. Mihotání odlesků je podpořeno zlatou barvou epoxidové vrstvy ve spárách. Při pohybu náměstím tak člověk pozoruje zlatavé odlesky.

 

Kašna se nestává novou dominantou ani překážkou, je zapuštěná pod pochozí plochu. Voda stékající dolů náměstím ochlazuje dlažební kostky a vypařuje se. Voda na zlatém podnose doslova protéká člověku pod nohami. 

Brno, 2021 / Soutěžní návrh - 3. cena

Spolupráce: Martin Blažek (gimonfu.)

bottom of page