top of page

SKRZ

 

Jan Adamus, Ondřej Bělica / Instalace / Galerie Věž / Frýdek-Místek / 1. 9. – 30. 11. 2022

Kurátoři: Dagmar Čaplyginová + Tomáš Rozehnal

 

Multimediální výstava interpretuje vertikální osu svatojánské věže až do jejího maxima. Dochází k průniku skrz celou planetu. Směr vrtu je definován protažením vertikály kostela jakožto geometrické normály k zemskému povrchu. Instalace pracuje s výtvarnými elementy kruhu, spirály a světla. Vnější světelná spirála vyznačuje těžební bod, směr vrtu a podobně jako maják upozorňuje návštěvníky na kilometry daleko. Vnitřní audiovizuální instalace vytváří iluzi průniku skrz zemský povrch, jeho jádro a odhaluje překvapivé nálezy v dosud neprozkoumaných hlubinách.Posláním této umělecké intervence je proměna vnímání svatojánské věže ve všech jeho měřítkách: objekt – architektura – město – planeta.

Projekt SKRZ se jako první v historii site specific instalací v Galerii Věž zabývá věží jako celistvým objektem, aniž by některá z částí celku byla opomíjena. Elementární tvar kruhu, umocněn světlem, odkazuje k mnoha symbolickým konotacím a je úhrnným prvkem celého projektu uvnitř i vně: od vnější světelné spirály (z dálky kruhu) po vnitřní světelný kruh umístěný pod zvony, lehce spočívající na mohutných trámech a stvrzující tak svůj nehmotný původ, až po stejně velký, pískem vymezený (vysypaný) kruh projekční plochy.

Video 

Press

bottom of page