top of page
VIZUALIZACE 02-gigapixel-architectural-scale-2_00x.jpg

Grób Nieznanego Żołnierza

Bratysława

 

„Grób Nieznanego Żołnierza” jest lekkim dziełem rozwijającym ideę militarnych symboli wojennych w postaci symbolu wizjera broni palnej, której celem był nieznany bohater walczący o wolność ojczyzny . Jasny wzór tworzą trzy podstawowe elementy w barwach narodowego trójkoloru. Pełen czci biały krzyż przecina niebieskie obramowanie w kierunku czerwonego środka, pulsując w rytmie ludzkiego serca. To symbol nie tylko ludzkiej bezbronności, ale przede wszystkim symbol nieustającej nadziei, że ofiara nieznanego wojownika nie poszła na marne, a naród, za którego wolność walczył, żyje dzięki jego bohaterstwu.

 

Projekt „Grobowca Nieznanego Wajaka” skomponowany jest na osi przyległego parku za pomocą powtarzającego się okrągłego elementu, z uwzględnieniem kierunku planowanej uroczystości upamiętniającej. Dominującym elementem artystycznym pomnika jest światło, które w zastosowanym zestawieniu kolorystycznym tworzy optycznie iluzoryczną płaskorzeźbę na skarpie, zmienną w zależności od pogody. Okrągłe miejsce kultu uzupełniają kręgi wykonane z odsłoniętego betonu, które oddzielają je od otaczającego brukowanego terenu. Skruž, najbliżej tętniącego życiem centrum pomnika, będzie nosił powtarzający się napis „Grób Nieznanego Żołnierza” w krzyżu, uzupełniony symbolami Republiki Słowackiej.

 

Światło „Grobu Nieznanego Żołnierza” jest symbolem dalszego życia. Jego zastosowanie jest celowe i uwzględniające specyficzne uwarunkowania lokalizacji w pobliżu Dunaju, będącego źródłem wilgoci powietrza i jesiennych mgieł, które mogą pochłaniać światło pomnika w postaci dynamicznej wielobarwnej aury świetlnej . Pulsujące w rytmie ludzkiego serca centrum światła może być zarówno symbolem „Mene tekel”, jak i symbolem nowego radosnego życia, rodzącego się w nowej wolności. „Grób Nieznanego Żołnierza” jest więc nie tylko miejscem honoru dla bohatera, ale także symbolem naszej szczęśliwej przyszłości, za którą oddał życie.

Razem zPaweł Korbicka/ Propozycja konkursowa - II nagroda

bottom of page