top of page
kolo2.jpg

Pinscapes

 

Pointou projektu je transformace reality do abstraktního obrazu a nazpátek, změna měřítka a kontextu. Na počátku těchto grafik stojí primitivní camera obscura vytvořena z krabičky od sirek, ve které jsou pomocí řezů vyrobeny speciální vnitřní struktury. Vniknutím denního světla se tyto struktury transformují ve virtuální krajinu. Ručními tisky do těchto scenérií získává tato krajina schopnost měnit kontext i měřítko virtuálního prostoru.

Print on paper

Ljubljana, 2013-2014 

bottom of page