top of page
VIZUALIZACE 02-gigapixel-architectural-scale-2_00x.jpg

Hrob neznámeho vojaka

Bratislava

 

„Hrob neznámého vojaka“ je světelné dílo, rozvíjející ideu armádních válečných znaků do podoby symbolu hledáčku palné zbraně, jejímž terčem se stal neznámý hrdina, bojující za svobodu své vlasti. Světelný obrazec je tvořen třemi základními prvky v barvách národní trikolory. Pietní bílý kříž přetíná modré okruží směrem do červeného středu, pulzujícího v rytmu lidského srdce. Ten je symbolem nejen zranitelnosti člověka, ale především symbolem neutuchající naděje, že oběť neznámého bojovníka nebyla marná a národ, za jehož svobodu bojoval, žije dál díky jeho hrdinství.

 

Návrh „Hrobu neznámého vajaka“ je komponován na osu přilehlého parku s využitím opakujícího se kruhového prvku, s respektem ke směru plánované pietní ceremonie. Dominantním výtvarným prvkem památníku je světlo, které v použité barevné kombinaci vytváří na nábřežní rovině opticky iluzivní reliéf, proměnlivý v závislosti na počasí. Kruhové pietní místo dotváří skruže z pohledového betonu, které jej oddělují od okolní dlážděné plochy. Skruž, nejbližší pulzujícímu středu památníku, ponese do kříže se opakující nápis “Hrob neznámého vojaka”, doplněný o znaky Slovenské republiky.

 

Světlo “Hrobu neznámého vojaka” je symbolem pokračujícího života. Jeho použití je záměrné i s ohledem na místně specifické podmínky lokality v blízkosti Dunaje, jenž je zdrojem vzdušné vlhkosti a podzimních mlh, které dokáží absorbovat světlo památníku do podoby dynamické mnohabarevné světelné aury. Světelný střed, pulzující v rytmu lidského srdce, může být stejně tak symbolem „Mene tekel“, jako symbolem nového radostného života, rodícího se v nastalé svobodě. „Hrob neznámého vojaka“ je tedy nejen pietním místem hrdiny, nýbrž i symbolem naší šťastné budoucnosti, za kterou položil svůj život.

Společně s Pavlem Korbičkou / Soutěžní návrh - 2. cena

bottom of page