top of page
1G-navrh-Koblizna-IMG_3382-shora.jpg

Brněnské neony

 

Návrh girlandů přináší nové komplexní řešení osvětlení 5 ulic v centru Brna, s využitím nejmodernější LED-technologie, umožňující barevnou proměnu celých ulic nebo jejich jednotlivých částí v souvislosti s připomínkou důležitých výročí města či státu.

 

Jedná se o ucelenou koncepci světelných lineárních prvků, proudící ulicemi směrem k centrálnímu náměstí Svobody.

 

Výtvarné řešení rozvíjí potenciál vizuální paměti jednotlivých míst, snaží se je zatraktivnit nejen pro místní obyvatele, ale i turismus a citlivě přistupuje k historickým průhledům na důležité městské dominanty. 

Koncepce a vizualita girlandů z 50. let minulého století již neodpovídá současným estetickým požadavkům moderního velkoměsta. Zároveň však představují významný potenciál k tomu, aby jejich struktura byla využita k realizaci originálního nadčasového esteticko-technického řešení, které zatraktivní moravskou metropoli nejen v očích Brňanů, ale i v očích českých a zahraničních turistů.

 

Výtvarné řešení je koncipováno jako celek, jehož kompoziční diference odkazují k názvům jednotlivých ulic. Jednotlivá řešení však nechtějí příliš informovat o osobnostech či historických obsazích, podle nichž jsou ulice pojmenovány, nýbrž mají rozvíjet podvědomou vizuální paměť obyvatel

Spolupráce s Pavlem Korbičkou / Soutěžní návrh - 2. cena

bottom of page